Ja, er gelden beperkingen en limieten op het gebruik van creditcards gekoppeld aan je OK-app.

De limiet van elke creditcard die gekoppeld is, is gelijk aan de limiet die de aanbieder van je creditcard hanteert met een maximum van €2.500 per maand.

Je kunt meerdere creditcards koppelen aan 1 OK-app, en je kunt 1 creditcard koppelen aan verschillende OK-apps.

[ Meer over het koppelen van je betaalaccounts/rekeningen aan de OK-app ]

Heeft u het antwoord gevonden?