Als de uitgever van de coupon of knipkaart het toestaat is het mogelijk om coupons en knipkaarten door te sturen. In dit geval kan je dan samen sparen voor knipjes of iemand een dienst bewijzen door een coupon toe te sturen. 

Dit kan je op twee manieren doen. 

  1. Druk in het overzicht scherm onder in het kader op het deelicoon van de coupon of knipkaart.
  2. Druk op de coupon of knipkaart en vervolgens op het deelicoon in de rechter bovenhoek.  

In beide gevallen vul je het telefoonnummer of emailadres in of kies door op het plusje te klikken iemand uit je contactenlijst. Optioneel is er de mogelijkheid om een berichtje te schrijven die wordt meegestuurd.
Als je alles goed hebt ingevuld klik je in de rechterbovenhoek op ‘Versturen’. De coupon of knipkaart wordt hierna uit jouw OK-app verwijderd en verzonden naar de gewenste persoon.  

Heeft u het antwoord gevonden?